When morphological analysis produces knowledge on ancient societies

At the research centre Roots of Europe – Language, Culture, and Migrations the majority of scholars dealing with the first of the three branches, language, is concerned mainly with morphology. Within this field of study, focus mainly lies with nominal Continue reading When morphological analysis produces knowledge on ancient societies

Sø kom der ein hjasi høppande forbi…

In my dissertation ‘The Proto-Germanic n-stems’, I have presented evidence suggesting that a number of Germanic n-stems retained the root ablaut of the original PIE paradigm. In most cases, this paradigmatic alternation usually is not directly attested, but must nevertheless be reconstructed on Continue reading Sø kom der ein hjasi høppande forbi…

Genskabelse af fortidens samfund – ved hjælp af sproget

Den slags sprogforskere, der er ansat på Roots of Europe, beskæftiger sig først og fremmest med rekonstruktion af forhistoriske sprog og sprogudviklinger. Det drejer sig om at genskabe tilstande – nemlig forskellige kronologiske stadier af ikke-overleverede sprog – såvel som begivenhedsforløb, Continue reading Genskabelse af fortidens samfund – ved hjælp af sproget